kontakt.

Besöks- och postadress

Byggtjänst G. West Oy Ab
Centralgatan 34 B7, 65320 VASA

Vi önskar få nätfakturor eller e-postfakturor men om detta inte är möjligt kan ni fortsättningsvis skicka pappersfakturor. Om ni skickar pappersfakturor är hanteringstiden längre.

Om ni skickar e-postfakturor önskar vi att ni skickar fakturorna som skilda filer (en faktura per pdf-fil) Övrig post bör alltid skickas till vårt kontor.

Nätfakturaadress/OVT: 003711088570
Operatör: 003708599126 (OpenText)
FO-nummer: 1108857-0

fennoa.505926@erin.posti.com

Oy Rakennuspalvelu G. West Byggtjänst Ab PL 81697
01051 LASKUT

ta kontakt via formulären.

felanmälan.

Sänd icke brådskande reparations- och servicebegäran med denna blankett direkt till vår e-post.

Du kan även vara i direkt kontakt med oss via
telefon eller e-post genom informationen nedan.

Kontakt

Vi erbjuder allt från konsultjobb
till färdiga produkter.

Vår personalstyrka uppgår till ca 50+ personer varav 2 byggnadsingenjörer och 6 arbetsledare. Inom GW Group utförs även konsultjobb inom byggnadsbranschen samt byggprojekteringar och projektstyrning.

GW Group - Triangle